7709. ἀνταγωνίζομαι

to struggle against, prove a match for
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus540.0

Editions by Text Group (34)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Letter to the Hebrews 1 1.9
Xenophon
Economics 1 0.5
Cyropaedia 3 0.4
Galen
De theriaca ad Pisonem 2 1.6
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
Plato
Alcibiades 1 2 1.8
Lucian of Samosata
De morte Peregrini 1 2.3
Pausanias
Description of Greece 7 0.3
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Hippocrates
Prognosticon 1 1.9
Origen
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Declamatio 38 1 2.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 2 0.1

Passages (1 of 48)

remove

Lucian of Samosata, De morte Peregrini

urn:cts:greekLit:tlg0062.tlg042.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
4 word list | read 1