76792. στάσιμος

standing, stationary;
logeion_003
 countfreq. per 10K
core150.1
corpus1150.1

Editions by Text Group (46)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Philo Judaeus
De Vita Contemplativa 1 2.2
Xenophon
Economics 1 0.5
Galen
De purgantium medicamentorum facultate 1 3.3
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
In Hippocratis De victu acutorum 4 0.6
In Hippocratis De articulis 1 0.2
Plato
Theaetetus 1 0.4
Sophist 1 0.6
Republic* 1 0.1
Aristotle
Meteorologica 3 0.9
Ars Poetica 3 2.8
Ars Poetica* 3 2.8
Lysias
Against Theomnestus 1 2 12.3
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Hippocrates
De aere, aquis, locis 5 6.5
De diaeta in morbis acutis 1 1.6
De diaeta acutorum (spurium) 1 1.8
De morbis I 1 0.3
De natura pueri 1 1.4
De affectionibus 3 4.0
De locis in homine 2 2.4
De diaeta 13 6.6
De affectionibus interioribus 1 0.6
De glandulis 1 5.6
unknown
unknown 1 0.2
Plotinus
Enneades 3 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
In Aristotelis Meteora Commentaria 12 1.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 8 0.9
Polybius.
Histories* 11 0.3

Passages (1 of 81)

passage   count
1 word list | read 1