76652. σπορά

a sowing
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus1690.1

Editions by Text Group (68)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Sophocles
Trachiniae 2 2.5
Ajax* 1 1.1
Antigone* 2 2.5
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 2 1.5
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 2 0.6
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Posteritate Caini 2 1.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Mutatione Nominum 2 1.6
De Somniis (Lib. I-Ii) 3 1.2
De Abrahamo 6 4.5
De Josepho 2 1.6
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 4 1.3
De Decalogo 3 3.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 9 1.6
De Virtutibus 3 2.5
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 5 5.6
De Aeternitate Mundi 3 3.3
New Testament
First Epistle of Peter 1 5.6
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
Plato
Lovers 2 7.7
Aeschylus
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 6 1.6
Old Testament
Isaias 1 0.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
pseudo-Galen
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 1 0.9
Clement of Alexandria
Paedagogus 6 1.1
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Apologia secunda 2 6.1
Apologia secunda 2 6.1
Dialogue with Trypho 1 0.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
De Resurrectione 1 1.1
De Resurrectione 1 1.1
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 5 0.2
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 11 0.6
Origen
Contra Celsum 5 0.3
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Homiliae In Lucam 3 1.8
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Libanius
Oratio 40 1 4.0
Oratio 48 1 2.8
Oratio 52 1 2.2
Oratio 62 1 1.8
Oratio 2 2 5.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 7 2.5
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 18 1.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 5 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3

Passages (2 of 138)

remove

Libanius, Oratio 2

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00402.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
44 word list | read 1
68 word list | read 1