7609. ἄνομος

without law, lawless
logeion_003
 countfreq. per 10K
core180.1
corpus3960.2

Editions by Text Group (124)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 2 0.1
Euripides
Bacchae* 3 3.6
Plutarch
unknown 1 1.0
Isocrates
On the team of horses 2 6.5
Helen* 2 5.1
Panegyricus* 4 3.5
Plataicus 2 5.9
Panathenaicus 1 0.6
Sophocles
Trachiniae 1 1.2
Oedipus at Colonus* 1 0.9
Herodotus
The Histories* 2 0.1
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
Hesiod
Theogony* 1 1.3
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
Acts 1 0.5
Epistle to the Romans 2 2.6
1 Corinthians 4 5.5
Second Letter to the Thessalonians 1 10.9
First Timothy 1 5.9
Second Epistle of Peter 1 8.6
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Memorabilia 2 0.5
Anabasis* 1 0.2
Cyropaedia 1 0.1
Constitution of the Lacedaimonians 1 1.9
Plato
Statesman 1 0.5
Republic* 1 0.1
Lucian of Samosata
Revivescentes sive piscator 1 1.5
Arrian
Periplus Ponti Euxini 1 2.3
Aeschylus
Agamemnon 2 2.5
Agamemnon 2 2.3
Aristotle
Res Publica Atheniensium 2 1.3
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Old Testament
Exodus 1 0.4
Leviticus 1 0.5
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 1 0.5
unknown 7 3.5
Isaias 33 8.4
pseudo-Galen
De fasciis 1 1.3
Lysias
Against Simon: Defense 1 4.3
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Clement of Alexandria
Protrepticus 2 0.9
Paedagogus 1 0.2
Stromata Books 7-8 1 0.3
Gorgias of Leontini
Encomium of Helen* 1 7.2
Defense of Palamedes 1 4.0
Alcidamas
Odysseus 1 2.5
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Justin Martyr
Apology 4 2.7
Dialogue with Trypho 14 2.6
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 3 11.3
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Athenagoras
De Resurrectione 1 1.1
De Resurrectione 1 1.1
Barnabae epistula
Barnabae epistula 3 4.3
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 4 4.1
Anonymus
Didache XII Apostolorum 1 4.5
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 2 3.2
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 3 11.1
Oracula Sibyllina
Oracula 9 3.4
Theophilus
Ad Autolycum 4 1.8
Ad Autolycum 4 1.9
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 8 0.8
Historia Ecclesiastica 9 0.9
Demonstratio Evangelica 9 0.6
Vita Constantini 2 0.5
Oration of Constantine 1 0.9
De Laudibus Constantini 2 1.0
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 13 0.7
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 7 4.5
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 1 1.6
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Origen
Contra Celsum 12 0.7
Commentarii In Evangelium Joannis 10 0.6
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 3 1.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Epistula ad Africanum 1 2.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Libanius
Declamatio 23 1 1.2
unknown
unknown 1 7.2
unknown 1 4.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 3 1.1
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 35 1.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 3 0.6
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 3 0.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 17 1.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 3 0.6
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 27 2.5
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.5
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 5 5.4
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 4.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 1 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 1 0.4

Passages (1 of 273)

remove

Libanius, Declamatio 23

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00523.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
74 word list | read 1