75300. σινάς

destructive
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus810.0

Editions by Text Group (33)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
New Testament
Acts 2 1.0
Epistle to the Galatians 2 8.3
Old Testament
Exodus 6 2.5
unknown 1 0.5
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Barnabae epistula
Barnabae epistula 3 4.3
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Eusebius
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Onomasticon 5 4.0
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 23 1 1.2
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 5 0.5
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 3 0.3
Argumenta 3 1.3
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 9 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 6 0.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 7 2.4
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3
Herodotus
The Histories* 1 0.1

Passages (2 of 60)

remove

New Testament, Epistle to the Galatians

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg009.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
4.24 word list | read 1
4.25 word list | read 1