74846. σείω

to shake, move to and fro
logeion_003
 countfreq. per 10K
core390.3
corpus4010.2

Editions by Text Group (157)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 5 7.8
Apollonius Rhodius
Argonautica* 7 1.7
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 2 0.1
Euripides
Heracles* 1 1.1
Heracles 1 1.1
Bacchae* 3 3.6
Plutarch
unknown 1 1.3
Publicola 1 1.7
Fabius Maximus 1 1.3
unknown 2 2.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 4 0.2
Deipnosophistae 4 0.2
Sophocles
Antigone* 4 4.9
Electra 1 1.0
Homer
Iliad* 11 0.9
Odyssey* 2 0.2
Homeric Hymns
Hymn 1 to Dionysus 1 58.5
Herodotus
The Histories* 3 0.2
Philo Judaeus
De Posteritate Caini 1 0.9
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
Aristophanes
Clouds* 1 0.9
Birds* 1 0.8
Lysistrata 4 4.5
Hesiod
Theogony* 1 1.3
Sheild of Heracles 1 13.3
New Testament
Gospel according to Matthew 3 1.5
Letter to the Hebrews 1 1.9
Revelation 1 1.0
Xenophon
Hellenica 2 0.3
On Hunting 1 1.0
Pindar
Pythian* 2 2.5
Galen
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De anatomicis administrationibus 1 0.1
De usu partium corporis humani I-XI 5 0.3
De sanitate tuenda 3 0.4
De symptomatum causis 2 0.7
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 1 1.1
De difficultate respirationis 1 0.3
De crisibus 4 1.2
De methodo medendi 3 0.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 5 0.4
De compositione medicamentorum per genera 2 0.2
De praenotione ad Epigenem 1 0.9
In Hippocratis De victu acutorum 2 0.3
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 3 0.3
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 2 2.7
In Hippocratis De articulis 1 0.2
In Hippocratis Prognosticum 2 0.5
In Hippocratis De fracturis 2 0.5
In Hippocratis De officina medici 3 0.7
De musculorum dissectione ad tirones 1 0.7
Plato
Cratylus 4 2.0
Aeschylus
Seven Against Thebes 1 2.0
Aristotle
De anima 1 0.5
De anima 1 0.4
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Historia animalium 1 0.1
Meteorologica 10 3.0
Aesop
Fabulae 6 1.4
Pausanias
Description of Greece 9 0.4
Old Testament
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 4 2.9
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 2 1.2
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 3 1.5
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Isaias 6 1.5
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 1 0.3
Appianus of Alexandria
Illyrian Wars 1 2.0
Civil Wars 1 0.1
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 1 0.2
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5
Dio Chrysostom
Orationes 6 0.3
Babrius
Fabulae Aesopeae 4 3.5
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 2 0.3
Hippocrates
De diaeta in morbis acutis 1 1.6
De articulis 1 0.4
Vectiarius 1 1.9
Aphorismi 1 1.3
Prorrheticon I 1 1.0
Coa praesagia 2 1.7
De morbis I 3 0.9
De locis in homine 5 6.0
De diaeta 2 1.0
De muliebribus 5 1.0
De exsectione foetus 1 21.3
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 3 0.4
unknown
unknown 2 0.3
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 17 2.0
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 1 4.7
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 2 0.9
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 3 2.5
Plotinus
Enneades 3 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 10 0.6
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 1 0.3
Origen
Contra Celsum 7 0.4
Commentarii In Evangelium Joannis 5 0.3
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 2 2.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Libanius
Epistulae 1-1544 7 0.6
Oratio 4 1 4.2
Oratio 37 1 5.6
Oratio 46 1 2.5
Oratio 48 1 2.8
Oratio 54 2 3.3
Oratio 61 1 6.3
Oratio 63 2 5.8
Oratio 64 2 1.9
Declamatio 4 1 1.4
Declamatio 23 1 1.2
Declamatio 30 1 1.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 5 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 1 0.9
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
unknown 2 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 2 0.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 2 0.3
Agathias Scholasticus
Historiae 7 1.2
Epigrammata 1 1.7
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 1 0.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 17 0.6
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 3 0.4
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 5 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 8 0.5
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 3 0.6

Passages (1 of 310)

remove

Libanius, Oratio 37

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00437.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
10 word list | read 1