74707. Σατάν

Satan
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus4080.2

Editions by Text Group (67)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Hegemonius
Acta Archelai 1 4.2
New Testament
Gospel according to Matthew 3 1.5
Mark 5 4.2
Gospel of Luke 4 1.9
Acts 2 1.0
1 Corinthians 2 2.8
Second Corinthians 3 6.3
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
Second Letter to the Thessalonians 1 10.9
First Timothy 2 11.8
Revelation 8 7.6
Gospel according to John* 1 0.6
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Dialogue with Trypho 5 0.9
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 6 2.8
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 1 3.7
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Epiphanius
Ancoratus 3 0.7
Panarion (Adversus Haereses) 18 0.9
Anacephalaeosis [Sp.] 2 6.7
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Origen
Contra Celsum 11 0.7
Commentarii In Evangelium Joannis 24 1.5
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 2 0.9
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 3 1.0
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 4 1.6
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 6 7.3
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 1 2.7
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 14 1.5
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 3 1.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 56 1.9
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 5 0.6
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 13 2.4
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 1.5
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 16 3.1
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 6 0.8
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 5 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 5 1.0
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 12 1.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 13 3.8
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 4 1.0
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 3 3.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 13 14.2
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 12 8.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 2 1.7
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Commentarius In Apocalypsin 56 6.4
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 9 3.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Polycarp
Epistula ad Philippenses 1 7.7