7464. ἀνισόω

to make equal, equalise
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1610.1

Editions by Text Group (42)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Xenophon
Cyropaedia 1 0.1
Galen
De anatomicis administrationibus 1 0.1
De venarum arteriarumque dissectione 1 1.3
De usu partium corporis humani I-XI 3 0.2
De sanitate tuenda 4 0.6
De dignoscendis pulsibus 1 0.3
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 3 0.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 55 4.3
De antidotis 20 8.2
De theriaca ad Pisonem 1 0.8
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
De musculorum dissectione ad tirones 1 0.7
Plato
Statesman 1 0.5
Parmenides 1 0.6
Aristotle
Magna Moralia 1 0.4
De partibus animalium 1 0.3
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 3 1.1
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 10 3.2
De theriaca ad Pamphilianum 1 5.0
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 3 0.3
Hippocrates
De morbis I 1 0.3
De natura muliebri 1 0.9
De muliebribus 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 8 0.2
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
Euclid
Elements 2 0.1
Data 5 2.5
Plotinus
Enneades 1 0.0
Themistius
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 6 0.2
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.3
Olympiodorus
Prolegomena 3 0.5
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 2 0.7
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 2 0.7
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1

Passages (3 of 93)

passage   count
1.19 word list | read 1
2.20 word list | read 1
2.24 word list | read 1