74428. Σάββατον

sabbath
logeion_003
 countfreq. per 10K
core130.1
corpus6560.3

Editions by Text Group (80)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Cherubim 1 1.3
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Abrahamo 1 0.8
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 4 0.7
New Testament
Gospel according to Matthew 11 5.6
Mark 12 10.0
Gospel of Luke 20 9.6
Gospel according to John* 13 7.7
Acts 10 5.2
1 Corinthians 1 1.4
Letter to the Colossians 1 5.9
Old Testament
Exodus 9 3.7
Leviticus 21 11.0
Numbers 5 2.1
Deuteronomium 3 1.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 4 2.2
Isaias 9 2.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Dialogue with Trypho 23 4.3
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 2 7.5
Barnabae epistula
Barnabae epistula 7 10.1
Anonymus
Didache XII Apostolorum 1 4.5
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 1 1.6
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 2 7.4
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 6 0.6
Historia Ecclesiastica 5 0.5
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 11 0.7
Vita Constantini 1 0.3
Epiphanius
Ancoratus 5 1.2
Panarion (Adversus Haereses) 70 3.7
Anacephalaeosis [Sp.] 3 10.0
Origen
Contra Celsum 7 0.4
Commentarii In Evangelium Joannis 16 1.0
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 7 3.0
De oratione 2 0.7
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 2 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 6 0.7
Epistula ad Africanum 1 2.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 6 0.5
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 13 1.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 44 4.0
Anna Comnena
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Gelasius
Historia Ecclesiastica 3 0.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 14 0.4
Annals of Rome 8 0.9
Argumenta 3 1.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 23 0.8
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 57 7.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 35 6.5
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 4 3.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 20 3.9
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 30 3.8
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 2 6.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 21 1.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 4 0.4
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 4 1.4
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 6 3.1
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 12 0.8
unknown 1 0.9