73101. πτωχεία

beggary, mendacity
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus880.0

Editions by Text Group (42)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Herodotus
The Histories* 1 0.1
New Testament
Second Corinthians 2 4.2
Revelation 1 1.0
Galen
De sanitate tuenda 1 0.1
Plato
Republic* 1 0.1
Aristotle
Ars Poetica* 1 0.9
Ars Poetica 1 0.9
Old Testament
unknown 7 3.5
Isaias 1 0.3
Lysias
Against Diogeiton 1 5.6
Clement of Alexandria
Quis dives salvetur 1 1.1
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 4 0.2
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Libanius
Oratio 1 1 0.4
Oratio 7 1 19.1
Oratio 62 1 1.8
Declamatio 8 1 3.9
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 9 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 11 2.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 4 1.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 6 0.4
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1

Passages (1 of 76)

remove

Herodotus, The Histories

urn:cts:greekLit:tlg0016.tlg001.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
3.14.10 word list | read 1