72912. πρωτότοκος

first-born
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus6570.3

Editions by Text Group (99)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 2 0.6
De Cherubim 1 1.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 15 16.0
De Sobrietate 4 11.6
De Confusione Linguarum 1 1.0
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 2 1.3
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 3 0.5
De Virtutibus 1 0.8
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
Epistle to the Romans 1 1.3
Letter to the Colossians 2 11.8
Letter to the Hebrews 3 5.8
Revelation 1 1.0
Plato
Theaetetus 2 0.8
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Old Testament
Genesis 14 4.4
Exodus 22 9.1
Leviticus 1 0.5
Numbers 25 10.3
Deuteronomium 9 4.0
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 1 0.5
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 3 1.8
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 3 1.3
Paedagogus 1 0.2
Excerpta ex Theodoto 7 9.2
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Hippocrates
Epidemiarum 1 0.2
De natura pueri 4 5.4
De muliebribus 1 0.2
Justin Martyr
Apology 5 3.4
Dialogue with Trypho 8 1.5
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 2 1.2
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 1 3.7
Oracula Sibyllina
Oracula 2 0.8
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Demonstratio Evangelica 33 2.1
De Ecclesiastica Theologia 2 1.2
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 7 0.4
Marcellus
Fragmenta 16 13.9
Origen
Contra Celsum 17 1.0
Commentarii In Evangelium Joannis 23 1.4
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 2 0.9
Exhortatio ad martyrium 3 2.4
De oratione 2 0.7
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 3 1.2
Homiliae In Lucam 2 1.2
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 4 1.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 7 0.8
Epistula ad Africanum 1 2.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 4 0.6
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 17 1.5
Anna Comnena
Alexias 7 0.5
Alexias 7 0.5
Alexias 7 0.5
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 5 1.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 18 0.5
Annals of Rome 17 1.8
Theodoret
Historia Ecclesiastica 6 0.9
Historia Ecclesiastica 5 0.8
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 15 0.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 8 1.0
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 4 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 12 1.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 38 26.2
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 53 3.3
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Prooemium Pseudo-Oecumenii In Apocalypsin Commentarii (E Cod. 1 14.5
Commentarius In Apocalypsin 8 0.9
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 102 8.6
Polycarp
Epistula ad Philippenses 1 7.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Homer
Iliad* 1 0.1

Passages (5 of 366)

remove

Justin Martyr, Apology

urn:cts:greekLit:tlg0645.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
23 word list | read 1
33 word list | read 1
46 word list | read 1
53 word list | read 1
63 word list | read 1