72719. πρυτανεύω

to hold the presidency
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus690.0

Editions by Text Group (40)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Isocrates
Panegyricus* 1 0.9
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Abrahamo 2 1.5
De Josepho 2 1.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 4 0.7
De Virtutibus 1 0.8
Legatio Ad Gaium 2 1.2
Plato
Apology* 1 1.2
Lucian of Samosata
Deorum concilium 1 5.4
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Polybius.
Histories* 2 0.1
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 3 0.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Libanius
Oratio 59 2 1.5
Declamatio 36 1 2.6
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 4 0.8
Gelasius
Historia Ecclesiastica 3 0.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
John Philoponus
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Religiosa 2 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 3 0.8

Passages (2 of 68)

remove

Eusebius, Praeparatio Evangelica

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
8.13.4 word list | read 1
13.18.13 word list | read 1