72547. προφητεύω

to be an interpreter
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus6380.3

Editions by Text Group (91)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
De Migratione Abrahami 2 1.6
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 5 1.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 3 0.5
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
New Testament
Gospel according to Matthew 4 2.0
Mark 2 1.7
Gospel of Luke 2 1.0
Acts 4 2.1
1 Corinthians 11 15.2
First Epistle of Peter 1 5.6
Letter of Jude 1 20.9
Revelation 2 1.9
Gospel according to John* 1 0.6
Plato
Phaedrus 1 0.6
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Old Testament
Numbers 2 0.8
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 7 3.6
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 3 1.5
unknown 2 1.0
Clement of Alexandria
Paedagogus 7 1.2
Justin Martyr
Apology 2 1.4
Dialogue with Trypho 4 0.8
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
Barnabae epistula
Barnabae epistula 5 7.2
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 3 1.1
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 9 4.2
Oracula Sibyllina
Oracula 4 1.5
Theophilus
Ad Autolycum 2 0.9
Ad Autolycum 2 0.9
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 13 0.6
Historia Ecclesiastica 7 0.7
Demonstratio Evangelica 25 1.6
De Ecclesiastica Theologia 2 1.2
De Laudibus Constantini 1 0.5
Historia Ecclesiastica 7 0.7
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 36 1.9
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Marcellus
Fragmenta 2 1.7
Origen
Contra Celsum 21 1.3
Commentarii In Evangelium Joannis 38 2.4
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 4 1.7
De oratione 3 1.0
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 20 7.8
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 2 2.4
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 2 1.9
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 18 48.1
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 1 4.7
Homiliae In Lucam 9 5.3
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 2 1.4
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 16 5.1
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 10 1.1
Epistula ad Africanum 2 4.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 82 7.5
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 9 0.3
Annals of Rome 9 1.0
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 48 1.6
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 9 1.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 6 1.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 3 0.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 9 1.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 19 1.6
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 51 4.7
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 2 0.6
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.7
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.5
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 2 2.0
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 7.5
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Commentarius In Apocalypsin 10 1.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 3 1.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 4 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Herodotus
The Histories* 1 0.1

Passages (9 of 374)

remove

New Testament, 1 Corinthians

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg007.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
11.4 word list | read 1
11.5 word list | read 1
13.9 word list | read 1
14.1 word list | read 1
14.3 word list | read 1
14.5 word list | read 3
14.24 word list | read 1
14.31 word list | read 1
14.39 word list | read 1