72545. προφητεία

the gift of interpreting the will of the gods
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1,1510.5

Editions by Text Group (103)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
Philo Judaeus
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Congressu Eruditionis Gratia 2 2.3
De Mutatione Nominum 2 1.6
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 7 2.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 3 0.5
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 2 2.2
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Epistle to the Romans 1 1.3
1 Corinthians 5 6.9
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
First Timothy 2 11.8
Second Epistle of Peter 2 17.2
Revelation 7 6.7
Old Testament
unknown 5 2.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 2 0.9
Paedagogus 15 2.6
Stromata Books 7-8 7 2.4
Eclogae propheticae 3 6.0
Quis dives salvetur 2 2.1
Excerpta ex Theodoto 2 2.6
Justin Martyr
Apology 13 8.9
Dialogue with Trypho 37 6.9
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 14 1.9
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 1 8.5
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 4 1.9
Theophilus
Ad Autolycum 3 1.4
Ad Autolycum 3 1.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 17 0.7
Historia Ecclesiastica 27 2.7
Demonstratio Evangelica 224 14.0
De Ecclesiastica Theologia 7 4.4
De Theophania (Fragmenta) 1 1.2
Historia Ecclesiastica 27 2.7
Epiphanius
Ancoratus 4 1.0
Panarion (Adversus Haereses) 24 1.3
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 2 2.7
Marcellus
Fragmenta 8 6.9
Origen
Contra Celsum 84 5.0
Commentarii In Evangelium Joannis 34 2.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 4 1.7
De oratione 1 0.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 9 3.5
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 5 4.7
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 3 8.0
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 1 4.7
Homiliae In Lucam 12 7.0
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 2 1.4
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 21 6.7
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 17 7.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 17 1.9
Epistula ad Africanum 1 2.1
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 1 13.3
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 11 1.0
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 26 2.4
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 4 0.8
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 2 0.7
Joannes Zonaras
Annals of Rome 5 0.1
Annals of Rome 5 0.5
Argumenta 2 0.9
Theodoret
Historia Ecclesiastica 3 0.4
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Historia Religiosa 5 1.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 100 3.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 12 1.5
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 16 3.0
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 7 5.4
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 6 1.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 20 2.6
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 1 2.9
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 36 2.9
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 70 6.4
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 5 1.7
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 4 4.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 2.0
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 16 1.0
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 5 9.4
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Prooemium Pseudo-Oecumenii In Apocalypsin Commentarii (E Cod. 1 14.5
Commentarius In Apocalypsin 18 2.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 6 2.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 25 2.1
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 1.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 4 0.4

Passages (5 of 777)

remove

Old Testament, unknown

urn:cts:greekLit:tlg0527.tlg030.opp-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
24.33 word list | read 1
39.1 word list | read 1
44.3 word list | read 1
46.1 word list | read 1
46.20 word list | read 1