72410. προτίμησις

an honouring before
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus130.0

Editions by Text Group (12)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plotinus
Enneades 1 0.0
Epiphanius
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 2 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1

Passages (13)

Select a work on the left to show passages in that work containing προτίμησις.