72122. προστυγχάνω

to obtain one's share of
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus870.0

Editions by Text Group (53)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Plutarch
Theseus 1 1.3
unknown 1 1.1
unknown 1 1.3
Comparison of Lycurgus and Numa 1 6.1
Pericles* 1 1.0
Sophocles
Electra 1 1.0
Philoctetes 1 1.0
Xenophon
Cyropaedia 1 0.1
Galen
De anatomicis administrationibus 1 0.1
Pro puero epileptico consilium 1 3.1
In Hippocratis De victu acutorum 2 0.3
Plato
Sophist 1 0.6
Statesman 1 0.5
Alcibiades 2 2 4.4
Lucian of Samosata
Toxaris vel amicitia 1 1.0
Aristoxenus
Harmonics 1 0.7
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Mithridatic Wars 1 0.4
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Polyaenus Macedo
Excerpta Polyaeni 2 1.2
Hippocrates
De diaeta in morbis acutis 1 1.6
Epidemiarum 1 0.2
De diaeta 1 0.5
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 11 1.5
unknown
unknown 2 1.2
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Origen
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Libanius
Declamatio 4 1 1.4
Declamatio 8 1 3.9
Declamatio 28 1 5.8
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 3 0.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 4 0.7
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Zosimus
Historia Nova 4 0.7
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 1 0.3
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (1 of 85)

remove

Plutarch, Comparison of Lycurgus and Numa

urn:cts:greekLit:tlg0007.tlg006.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
4.2 word list | read 1