72056. προστασία

a standing before, leadership
logeion_003
 countfreq. per 10K
core260.2
corpus1620.1

Editions by Text Group (63)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 2 0.1
Plutarch
unknown 1 1.1
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
De Posteritate Caini 1 0.9
De Agricultura 3 3.4
De Ebrietate 1 0.9
De Sobrietate 1 2.9
De Migratione Abrahami 1 0.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Mutatione Nominum 2 1.6
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
De Abrahamo 1 0.8
De Josepho 3 2.4
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 5 0.9
De Virtutibus 3 2.5
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
In Flaccum 1 1.1
Lucian of Samosata
Eunuchus 1 7.4
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Polybius.
Histories* 24 0.7
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Eclogae propheticae 1 2.0
Hippocrates
De medico 1 6.4
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 4 1.0
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 6 0.6
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Vita Constantini 1 0.3
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 5 0.4
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Libanius
Epistulae 1-1544 2 0.2
Oratio 11 2 1.3
Oratio 47 2 5.8
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 10 0.3
Annals of Rome 2 0.2
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 3 0.4
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Historia Religiosa 4 0.9
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 4 0.5
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 9 0.8
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 2.7
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 0.3
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (2 of 147)

remove

Libanius, Oratio 47

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00447.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
6 word list | read 1
10 word list | read 1