72052. πρόσταξις

an ordaining, an ordinance, command
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus2050.1

Editions by Text Group (89)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 2 3.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 7 2.2
De Sacrificiis Abelis Et Caini 2 2.1
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Agricultura 1 1.1
De Plantatione 1 1.1
De Ebrietate 5 4.4
De Sobrietate 1 2.9
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Congressu Eruditionis Gratia 2 2.3
De Fuga Et Inventione 2 1.9
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 5 1.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 11 1.9
De Virtutibus 1 0.8
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
De Vita Contemplativa 2 4.4
Legatio Ad Gaium 2 1.2
Galen
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De sanitate tuenda 1 0.1
De locis affectis 1 0.1
De methodo medendi 1 0.1
De antidotis 1 0.4
Plato
Republic* 1 0.1
Arrian
Anabasis 2 0.3
Indica 2 1.5
Periplus Ponti Euxini 1 2.3
Tactica 3 3.3
Aristotle
Magna Moralia 1 0.4
Topica 2 0.4
Aesop
Fabulae 1 0.2
Old Testament
Leviticus 4 2.1
Lysias
Funeral Oration 1 2.3
Apollodorus
Library 1 0.4
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Stromata Books 7-8 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 4 0.2
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 2 0.3
Polyaenus Macedo
Excerpta Polyaeni 1 0.6
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Dialogue with Trypho 1 0.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
unknown
unknown 1 0.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1 0.1
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 2 2.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 4 5.2
Oration of Constantine 3 2.6
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 5 0.3
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 8 0.5
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 2 0.9
De oratione 3 1.0
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 1 4.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 2 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 4 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 14 1.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 4 0.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Anna Comnena
Alexias 8 0.6
Alexias 6 0.4
Alexias 6 0.4
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 6 0.2
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 2 0.2
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 6 0.2
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1

Passages (1 of 190)

remove

pseudo-Aristotle, De mundo

urn:cts:greekLit:stoa0033a.tlg028.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
6 word list | read 2