72047. πρόσταγμα

an ordinance, command
logeion_003
 countfreq. per 10K
core150.1
corpus6040.3

Editions by Text Group (146)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.3
unknown 1 1.2
Pericles* 1 1.0
Alcibiades 1 0.9
unknown 1 1.1
unknown 2 2.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 2 0.1
Isocrates
Helen* 1 2.5
Busiris 1 3.4
Panegyricus* 2 1.8
To Nicocles 2 6.2
Archidamus 1 1.5
On the Peace 1 1.2
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
De Ebrietate 1 0.9
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Congressu Eruditionis Gratia 2 2.3
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Decalogo 1 1.2
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 2 2.2
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 2 4.0
Adhortatio ad artes addiscendas 2 4.0
De usu partium corporis humani I-XI 3 0.2
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 1 1.2
De placitis Hippocratis et Platonis 5 0.5
De sanitate tuenda 2 0.3
De causis pulsuum 1 0.3
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
In Hippocratis Epidemiarum I 4 0.3
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
In Hippocratis De officina medici 2 0.5
Plato
Statesman 1 0.5
Republic* 1 0.1
Lucian of Samosata
Gallus 1 1.8
Philopseudes sive incredulus 1 1.6
Abdicatus 1 2.1
Arrian
Anabasis 1 0.1
Indica 2 1.5
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Pausanias
Description of Greece 6 0.3
Old Testament
Genesis 2 0.6
Exodus 2 0.8
Leviticus 12 6.3
Numbers 6 2.5
Deuteronomium 5 2.2
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 7 5.1
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 1 0.5
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 8 4.0
unknown 4 2.0
Isaias 4 1.0
Polybius.
Histories* 9 0.3
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Punic Wars 1 0.4
Mithridatic Wars 2 0.8
Civil Wars 12 1.0
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 3 0.5
Stromata Books 7-8 1 0.3
Quis dives salvetur 1 1.1
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5
Dio Chrysostom
Orationes 4 0.2
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 4 0.5
Polyaenus Macedo
Strategemata 2 0.3
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Dialogue with Trypho 11 2.1
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 1 3.8
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 12 1.6
unknown
unknown 2 0.3
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 6 6.1
Epistula II ad Corinthios 1 3.2
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 1 1.6
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension B 1 3.0
Theophilus
Ad Autolycum 4 1.8
Ad Autolycum 4 1.9
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Historia Ecclesiastica 12 1.2
Historia Ecclesiastica 13 1.3
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 3 3.9
Demonstratio Evangelica 8 0.5
Vita Constantini 8 2.1
Oration of Constantine 3 2.6
Epiphanius
Ancoratus 3 0.7
Panarion (Adversus Haereses) 19 1.0
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Origen
Contra Celsum 7 0.4
Commentarii In Evangelium Joannis 4 0.2
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 5 1.7
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 4 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 23 2.0
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 29 2.9
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 2 0.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Libanius
Oratio 45 1 3.1
Declamatio 2 2 6.7
Declamatio 18 1 3.9
Declamatio 20 2 7.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Anna Comnena
Alexias 9 0.6
Alexias 9 0.6
Alexias 9 0.6
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 7 1.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 2 0.7
De Libero Arbitrio 9 11.7
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 1 0.4
Narrationes de Syntipa 2 1.7
Joannes Zonaras
Annals of Rome 10 0.3
Annals of Rome 4 0.4
Argumenta 2 0.9
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 5 0.2
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 2 0.2
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Zosimus
Historia Nova 2 0.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 8 1.2
Historia Ecclesiastica 7 1.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 15 0.5
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 9 1.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 6 1.1
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 4 3.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 12 1.0
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 4 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 5 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 5 1.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 23 1.5
Commentarius In Apocalypsin 27 3.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 10 4.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 5 0.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1

Passages (7 of 520)

passage   count
8.27 word list | read 1
15.13 word list | read 1
17.4 word list | read 1
19.50 word list | read 1
21.3 word list | read 1
21.42b word list | read 1
22.9 word list | read 1