71399. πρόσθετος

added, put on
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus420.0

Editions by Text Group (12)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Xenophon
Cyropaedia 1 0.1
Galen
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 1 1.1
Hippocrates
De locis in homine 4 4.8
De natura muliebri 1 0.9
De muliebribus 25 5.2
De superfoetatione 2 6.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
John Philoponus
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1

Passages (1 of 37)

passage   count
3 word list | read 1