70182. προξενέω

to be proxenos; to procure, to be a patron, protector
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus940.0

Editions by Text Group (55)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Solon 2 2.2
unknown 1 0.5
Sophocles
Trachiniae 1 1.2
Oedipus at Colonus* 1 0.9
Oedipus Tyrannus* 1 1.0
Philo Judaeus
De Congressu Eruditionis Gratia 2 2.3
De Virtutibus 1 0.8
De Vita Contemplativa 1 2.2
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Symposium 1 1.0
Apology 1 4.5
Anabasis* 1 0.2
Galen
De ptisana 1 4.5
Plato
Alcibiades 1 1 0.9
Laches 1 1.2
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Demonstratio Evangelica 3 0.2
De Theophania (Fragmenta) 2 2.4
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Libanius
Epistulae 1-1544 3 0.2
Oratio 11 2 1.3
Oratio 30 1 1.9
Oratio 33 1 2.5
Declamatio 1 1 0.7
Declamatio 9 1 2.5
Declamatio 45 2 8.2
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 11 0.6
Theodoret
Historia Ecclesiastica 6 0.9
Historia Ecclesiastica 6 0.9
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
unknown 1 0.9
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5

Passages (6 of 86)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.6 word list | read 1
1.7 word list | read 1
1.28 word list | read 1
3.11 word list | read 1
4.15 word list | read 1
4.30 word list | read 1