69935. προκομίζω

to bring forward, produce
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus170.0

Editions by Text Group (16)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Galen
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 1 1.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1 0.3
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
unknown
unknown 1 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5

Passages (1 of 17)

passage   count
1 word list | read 1