68961. πρόβασις

property in cattle
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus360.0

Editions by Text Group (16)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Mutatione Nominum 1 0.8
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 10 3.8
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Origen
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 2 0.7
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 4 0.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 4 0.6
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 3 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Homer
Odyssey* 1 0.1
Pindar
Olympian* 1 1.6

Passages (9 of 29)

passage   count
1.19 word list | read 2
1.20 word list | read 1
1.21 word list | read 1
1.23 word list | read 1
2.3 word list | read 1
2.4 word list | read 1
2.9 word list | read 1
2.15 word list | read 1
2.19 word list | read 1