68366. ποτίζω

to give to drink
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus3000.1

Editions by Text Group (74)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 7 2.2
De Posteritate Caini 8 7.4
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Fuga Et Inventione 3 2.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
New Testament
Gospel according to Matthew 5 2.6
Mark 2 1.7
Gospel of Luke 1 0.5
Epistle to the Romans 1 1.3
1 Corinthians 5 6.9
Revelation 1 1.0
Xenophon
Symposium 1 1.0
Galen
De locis affectis 1 0.1
De methodo medendi 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 6 0.5
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 29 2.3
De antidotis 11 4.5
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 1 0.1
Plato
Phaedrus 1 0.6
Arrian
Periplus Ponti Euxini 1 2.3
Aristotle
Physica 1 0.2
Old Testament
Genesis 6 1.9
Exodus 3 1.2
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Isaias 4 1.0
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 72 23.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 10 1.8
Quis dives salvetur 3 3.2
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 3 1.0
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Excerpta Polyaeni 2 1.2
Hippocrates
Aphorismi 1 1.3
De muliebribus 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
unknown 2 1.2
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Theophilus
Ad Autolycum 2 0.9
Ad Autolycum 4 1.9
Eusebius
Demonstratio Evangelica 2 0.1
De Ecclesiastica Theologia 2 1.2
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 3 0.2
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 29) 1 2.0
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 3 0.2
De oratione 1 0.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 4 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 1 0.4
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 10 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 2 0.4
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 7 0.6
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 16 1.5
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 9 0.6
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 2.5
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 4 1.7
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6

Passages (1 of 204)

remove

Joannes Zonaras, Annals of Rome

urn:cts:greekLit:tlg3135.tlg001.opp-grc3

read in Scaife Viewer
passage   count
1.15.1 word list | read 1