68198. πορνεύω

to prostitute
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1100.1

Editions by Text Group (36)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
New Testament
1 Corinthians 2 2.8
Revelation 5 4.8
Old Testament
Deuteronomium 1 0.4
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 2 0.4
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 1 1.6
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Onomasticon 1 0.8
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 5 0.3
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 5 0.3
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 2 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Libanius
Oratio 64 1 0.9
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 15 0.6
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 8 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 26 2.4
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 5 1.4
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
unknown 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 9 1.0
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Herodotus
The Histories* 1 0.1

Passages (2 of 62)

remove

New Testament, 1 Corinthians

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg007.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
6.18 word list | read 1
10.8 word list | read 1