68196. πορνεία

fornication, prostitution
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus4110.2

Editions by Text Group (97)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
New Testament
Gospel according to Matthew 3 1.5
Mark 1 0.8
Acts 3 1.5
1 Corinthians 5 6.9
Second Corinthians 1 2.1
Epistle to the Galatians 1 4.1
Ephesians 1 3.9
Letter to the Colossians 1 5.9
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
Revelation 7 6.7
Gospel according to John* 1 0.6
Old Testament
Genesis 1 0.3
Numbers 1 0.4
unknown 3 1.5
Isaias 3 0.8
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Artemidorus
Onirocriticon 3 0.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 2 0.9
Paedagogus 18 3.2
Stromata Books 7-8 2 0.7
Eclogae propheticae 3 6.0
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Dialogue with Trypho 2 0.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Anonymus
Didache XII Apostolorum 2 9.0
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 3 1.1
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 2 3.2
Theophilus
Ad Autolycum 3 1.4
Ad Autolycum 3 1.4
Tatianus
Oratio ad Graecos 3 3.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 3 0.3
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 2 0.1
De Laudibus Constantini 1 0.5
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Epiphanius
Ancoratus 7 1.7
Panarion (Adversus Haereses) 29 1.5
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 10 0.6
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 1 0.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 9 3.5
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Homiliae In Lucam 5 2.9
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 2 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 17 1.9
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Oratio 46 1 2.5
Oratio 64 3 2.8
Declamatio 12 1 2.4
Declamatio 17 1 1.5
Declamatio 45 1 4.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 4 1.4
De Libero Arbitrio 1 1.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 49 1.6
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 3 0.4
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 2 0.4
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 3 0.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 5 0.6
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 8 0.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 3 0.6
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 49 4.5
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 6 1.7
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 5 1.7
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 17 4.2
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 5 5.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
unknown 1 0.9
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 4.5
Commentarius In Apocalypsin 20 2.3
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 7 2.9
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 4 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Aristophanes
Frogs* 1 1.0

Passages (4 of 255)

remove

New Testament, 1 Corinthians

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg007.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
5.1 word list | read 2
6.13 word list | read 1
6.18 word list | read 1
7.2 word list | read 1