68168. πορθέω

to destroy, ravage, waste, plunder
logeion_003
 countfreq. per 10K
core980.7
corpus4740.2

Editions by Text Group (116)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 14 0.9
Plutarch
unknown 5 4.5
Pericles* 1 1.0
Fabius Maximus 3 3.8
unknown 1 1.0
unknown 1 1.1
unknown 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Isocrates
Helen* 3 7.6
Panegyricus* 5 4.4
Plataicus 2 5.9
Evagoras 2 4.1
Archidamus 1 1.5
On the Peace 2 2.4
Antidosis 1 0.5
To Philip 3 3.2
Panathenaicus 3 1.8
Sophocles
Antigone* 2 2.5
Philoctetes 3 3.0
Homer
Iliad* 2 0.2
Odyssey* 2 0.2
Homeric Hymns
Hymn 4 to Hermes 1 10.6
Herodian
Ab excessu divi Marci 4 0.8
Herodotus
The Histories* 5 0.3
Philo Judaeus
De Plantatione 1 1.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
In Flaccum 1 1.1
New Testament
Acts 1 0.5
Epistle to the Galatians 2 8.3
Xenophon
Hellenica 9 1.3
Memorabilia 1 0.3
Anabasis* 4 0.7
Agesilaus* 3 3.8
On Hunting 1 1.0
Pindar
Nemean* 1 1.9
Arrian
Anabasis 2 0.3
Aeschylus
Suppliant Maidens 1 2.1
Suppliant Maidens 1 1.8
Seven Against Thebes 2 4.0
Agamemnon 3 3.8
Agamemnon 2 2.3
Libation Bearers 1 1.9
Pausanias
Description of Greece 12 0.5
Lysias
Funeral Oration 1 2.3
Polybius.
Histories* 56 1.7
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Apollodorus
Library 4 1.4
Epitome 3 3.7
Appianus of Alexandria
Samnite History 2 5.6
Wars in Spain 10 6.1
Hannibalic War 4 4.0
Punic Wars 7 2.6
Macedonian Affairs 1 2.6
Syrian Wars 4 2.8
Mithridatic Wars 4 1.6
Civil Wars 10 0.8
Dio Chrysostom
Orationes 10 0.5
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 10 1.6
Excerpta Polyaeni 3 1.8
Hippocrates
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
unknown
unknown 10 1.6
unknown 3 1.8
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 1 4.7
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Oracula Sibyllina
Oracula 5 1.9
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 3 0.6
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 2 1.9
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 11 1.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 3 1.0
Libanius
Oratio 32 1 4.0
Oratio 59 1 0.7
Oratio 62 1 1.8
Declamatio 4 1 1.4
Declamatio 8 1 3.9
Declamatio 32 1 2.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Anna Comnena
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 47 1.4
Annals of Rome 3 0.3
Argumenta 3 1.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 2 0.3
Epigrammata 1 1.7
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 4 0.2
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 2 0.2
Proclus
Chrestomathy 2 30.2
Zosimus
Historia Nova 7 1.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 20 0.7
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 6 2.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 14 0.8
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 5 0.7
Scholia in Pindarum Pythian Odes 6 1.3
Scholia in Pindarum Nemean Odes 9 2.4
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 3 1.7

Passages (10 of 426)

remove

Dio Chrysostom, Orationes

urn:cts:greekLit:tlg0612.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2.33 word list | read 1
11.44 word list | read 1
11.74 word list | read 1
11.110 word list | read 1
30.11 word list | read 1
32.88 word list | read 1
33.23 word list | read 1
34.11 word list | read 1
47.24 word list | read 1
67.14 word list | read 1