67606. πολύμορφος

multiform, manifold
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus220.0

Editions by Text Group (17)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Josepho 1 0.8
Lucian of Samosata
Philopseudes sive incredulus 1 1.6
Aristotle
De partibus animalium 1 0.3
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 1 0.6
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Hippocrates
De aere, aquis, locis 1 1.3
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 1 1.6
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
De Laudibus Constantini 2 1.0
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1

Passages (1 of 22)

remove

Eunapius, Vitae Sophistarum

urn:cts:greekLit:tlg2050.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
7 word list | read 1