67349. πολυειδής

of many kinds
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus3820.2

Editions by Text Group (112)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Josepho 1 0.8
De Decalogo 1 1.2
De Vita Contemplativa 1 2.2
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Galen
De sectis ad eos qui introducuntur 3 4.8
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
De elementis ex Hippocrate 4 2.9
De temperamentis 1 0.4
De naturalibus facultatibus 3 0.9
De anatomicis administrationibus 9 1.2
De ossibus ad tirones 2 2.9
De venarum arteriarumque dissectione 1 1.3
De nervorum dissectione 3 8.3
De usu partium corporis humani I-XI 54 2.8
De motu musculorum 4 2.7
De utilitate respirationis 2 3.3
De semine 2 1.0
De foetuum formatione 3 3.8
An in arteriis sanguis contineatur 1 2.1
De optima corporis nostri constitutione 1 5.6
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 1 1.2
De usu pulsuum 2 4.4
De placitis Hippocratis et Platonis 4 0.4
De sanitate tuenda 4 0.6
De rebus boni malique suci 1 1.0
De morborum differentiis 1 1.5
De symptomatum differentiis 2 3.0
De symptomatum causis 3 1.0
De differentiis febrium 1 0.5
De inaequali intemperie 3 9.6
De difficultate respirationis 2 0.6
De locis affectis 4 0.6
De pulsibus ad tirones 4 6.8
De differentiis pulsuum 5 1.2
De dignoscendis pulsibus 1 0.3
De causis pulsuum 7 2.2
De praesagitione ex pulsibus 2 0.6
De diebus decretoriis 4 1.5
De methodo medendi 11 0.7
Ad Glauconem de methodo medendi 2 0.9
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 5.0
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 6 0.5
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 6 0.5
De compositione medicamentorum per genera 8 0.8
De antidotis 1 0.4
De theriaca ad Pisonem 1 0.8
De praenotione ad Epigenem 5 4.5
De substantia facultatum naturalium fragmentum 1 7.2
In Hippocratis De natura hominis 6 2.4
In Hippocratis De victu acutorum 4 0.6
In Hippocratis Epidemiarum I 10 0.6
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 3 0.3
In Hippocratis De articulis 4 0.6
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
De optima doctrina 1 5.4
De temperamentis 1 0.4
De plenitudine 1 0.9
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
Plato
Phaedo 1 0.4
Sophist 1 0.6
Phaedrus 2 1.1
Republic* 2 0.2
Lucian of Samosata
Icaromenippus 2 3.8
Revivescentes sive piscator 1 1.5
De astrologia 2 10.4
Arrian
Tactica 4 4.4
Aristotle
Magna Moralia 3 1.2
De partibus animalium 1 0.3
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 4 0.5
Hippocrates
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 2 0.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Plotinus
Enneades 3 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 2 2.7
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 8 0.2
Annals of Rome 2 0.2
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 9 0.3
In Aristotelis Categorias Commentarium 11 0.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 6 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 6 0.5
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 6 1.7
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 7 1.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 6 0.2
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 3 0.3
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 4 0.6
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 4 0.6
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 16 0.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 10 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Polybius.
Histories* 2 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (2 of 291)

remove

Lucian of Samosata, De astrologia

urn:cts:greekLit:tlg0062.tlg048.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
3 word list | read 1
7 word list | read 1