67129. πολλαπλασιάζω

multiply
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus3050.1

Editions by Text Group (21)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
Aristotle
Physica 1 0.2
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 5 1.9
Problemata arithmetica 5 35.9
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 8 0.5
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Euclid
Elements 260 15.8
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 4 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 1 0.3
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 3 0.4
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 1 0.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (3 of 79)

passage   count
1 word list | read 2
3 word list | read 2
4 word list | read 1