66976. ποίμνη

a flock
logeion_003
 countfreq. per 10K
core260.2
corpus2160.1

Editions by Text Group (83)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
De Posteritate Caini 1 0.9
De Agricultura 5 5.6
De Sobrietate 1 2.9
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Mutatione Nominum 3 2.3
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Abrahamo 1 0.8
De Josepho 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 5 1.6
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Virtutibus 2 1.7
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Gospel of Luke 1 0.5
1 Corinthians 2 2.8
Gospel according to John* 1 0.6
Plato
Statesman 2 1.1
Republic* 1 0.1
Arrian
Anabasis 1 0.1
Aeschylus
Suppliant Maidens 1 2.1
Suppliant Maidens 1 1.8
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Eumenides* 1 2.0
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Aesop
Fabulae 19 4.4
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 1 0.4
Pausanias
Description of Greece 7 0.3
Old Testament
Genesis 2 0.6
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Apollodorus
Library 1 0.4
Clement of Alexandria
Paedagogus 3 0.5
Dio Chrysostom
Orationes 5 0.3
Babrius
Fabulae Aesopeae 5 4.3
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
Barnabae epistula
Barnabae epistula 1 1.4
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 1 2.8
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 6 0.6
Demonstratio Evangelica 7 0.4
Vita Constantini 2 0.5
De Laudibus Constantini 1 0.5
Historia Ecclesiastica 6 0.6
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 3 0.2
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
Homiliae In Lucam 1 0.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Annals of Rome 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 14 2.1
Historia Ecclesiastica 14 2.1
Historia Religiosa 6 1.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 8 0.7
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Galen
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 1 1.6
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 2 0.4
Apollonius Rhodius
Argonautica* 4 1.0
Herodotus
The Histories* 3 0.2
Hesiod
Theogony* 1 1.3
Homer
Odyssey* 1 0.1
Longus
Daphnis & Chloe* 6 3.0
Sophocles
Ajax* 7 8.0
Oedipus Tyrannus* 1 1.0

Passages (13 of 187)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.10 word list | read 1
2.3 word list | read 1
2.6 word list | read 1
2.14 word list | read 1
2.27 word list | read 1
4.10 word list | read 1
4.13 word list | read 1
4.15 word list | read 1
4.22 word list | read 1
4.31 word list | read 1
5.3 word list | read 1
5.8 word list | read 2
5.37 word list | read 1