66835. ποδιαῖος

a foot long, broad
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1130.1

Editions by Text Group (43)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Xenophon
Economics 1 0.5
Galen
De differentiis pulsuum 1 0.2
De dignoscendis pulsibus 1 0.3
Institutio logica 1 1.1
In Hippocratis De articulis 1 0.2
Plato
Theaetetus 1 0.4
Lucian of Samosata
Charon sive contemplantes 1 2.3
Aristotle
Analytica priora 3 0.5
Analytica priora 3 0.5
De anima 1 0.5
De anima 1 0.4
De insomniis 2 8.1
De sensu et sensibilibus 1 1.2
Pausanias
Description of Greece 2 0.1
Hippocrates
De articulis 1 0.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 20 0.6
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 3 0.2
In Librum De Sensu Commentarium 2 0.4
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1 0.1
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 7 1.8
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 2 0.7
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 4 0.7
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 3 2.0
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 3 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 4 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 4 0.2
unknown 3 0.2
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 3 0.2
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 6 0.2
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 2 0.2
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 4 0.6
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 8 1.5

Passages (1 of 53)

passage   count
3 word list | read 3