66601. πλήρωμα

a full measure; crew
logeion_003
 countfreq. per 10K
core400.3
corpus6810.3

Editions by Text Group (127)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 0.9
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Isocrates
On the Peace 1 1.2
Sophocles
Trachiniae 1 1.2
Philo Judaeus
De Abrahamo 2 1.5
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 4 0.7
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 2 2.2
Quod Omnis Probus Liber Sit 3 4.0
Legatio Ad Gaium 1 0.6
New Testament
Gospel according to Matthew 1 0.5
Mark 3 2.5
Epistle to the Romans 4 5.3
1 Corinthians 1 1.4
Epistle to the Galatians 1 4.1
Ephesians 4 15.5
Letter to the Colossians 2 11.8
Gospel according to John* 1 0.6
Xenophon
Hellenica 3 0.4
Galen
In Hippocratis De articulis 1 0.2
Arrian
Anabasis 2 0.3
Indica 4 2.9
Aristotle
Historia animalium 2 0.2
Theophrastus
Characters 1 1.4
Old Testament
Isaias 1 0.3
Lysias
Defense Against A Charge Of Taking Bribes: Undesignated 1 7.1
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Civil Wars 4 0.3
Mithridatic Wars 1 0.4
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 4 0.7
Quis dives salvetur 2 2.1
Excerpta ex Theodoto 25 32.9
Polyaenus Macedo
Strategemata 12 1.9
Excerpta Polyaeni 1 0.6
Hippocrates
De prisca medicina 1 1.8
De aere, aquis, locis 1 1.3
De articulis 1 0.4
De morbis I 3 0.9
De natura muliebri 1 0.9
De muliebribus 4 0.8
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 3 0.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
unknown
unknown 12 1.9
unknown 1 0.6
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Ad Trallianos (epist. 3) 1 10.2
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 49 22.9
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 5 0.3
De Ecclesiastica Theologia 2 1.2
Vita Constantini 1 0.3
De Laudibus Constantini 2 1.0
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Epiphanius
Ancoratus 7 1.7
Panarion (Adversus Haereses) 70 3.7
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 31 1.9
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 12 5.2
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 3 1.0
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 13 5.1
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 3 3.7
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 2 1.9
Homiliae In Lucam 1 0.6
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 2 0.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 5 0.5
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 8 106.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 2 0.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 46 6.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 47 6.8
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 10 1 4.5
Oratio 11 2 1.3
Oratio 48 1 2.8
Oratio 59 1 0.7
Declamatio 48 1 1.9
Declamatio 15 1 1.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 2 0.7
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 2 10.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 6 0.2
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 2 1.8
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 5 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 5 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 2 0.2
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 4 0.2
Theodoret
Historia Religiosa 2 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 9 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 3 0.4
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 3 0.6
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 6 0.6
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.7
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 31 7.7
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 13 9.0
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 15 0.9
Commentarius In Apocalypsin 10 1.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 6 2.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 25 2.1
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Herodotus
The Histories* 3 0.2
Plato
Republic* 1 0.1
Polybius.
Histories* 29 0.9
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 6 0.4

Passages (1 of 478)

passage   count
1.1 word list | read 8