6647. ἀνέκδοτος

not given in marriage
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus50.0

Editions by Text Group (5)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Lysias
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 1 1.9
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 1 0.9
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1

Passages (1 of 5)

passage   count
485 word list | read 1