65495. περιφάνεια

a being seen all round: conspicuousness, notoriety
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus350.0

Editions by Text Group (16)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 1 2.0
Adhortatio ad artes addiscendas 1 2.0
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Declamatio 17 1 1.5
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 7 1.0
Historia Ecclesiastica 7 1.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1

Passages (7 of 35)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.31 word list | read 1
2.19 word list | read 1
4.22 word list | read 1
5.3 word list | read 1
5.4 word list | read 1
5.5 word list | read 1
5.8 word list | read 1