65440. περιτομή

circumcision
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus6830.3

Editions by Text Group (73)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 4 0.7
New Testament
Gospel according to John* 2 1.2
Acts 3 1.5
Epistle to the Romans 15 19.7
1 Corinthians 1 1.4
Epistle to the Galatians 7 29.0
Ephesians 1 3.9
Letter to the Philippians 2 11.4
Letter to the Colossians 4 23.7
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Galen
De methodo medendi 2 0.1
Old Testament
Genesis 1 0.3
Exodus 1 0.4
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 2 0.7
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 42 7.9
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 1 3.8
Barnabae epistula
Barnabae epistula 4 5.8
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Philadelphios (epist. 5) 1 9.6
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 9 0.4
Historia Ecclesiastica 11 1.1
Historia Ecclesiastica 10 1.0
Demonstratio Evangelica 82 5.1
De Theophania (Fragmenta) 1 1.2
Epiphanius
Ancoratus 10 2.5
Panarion (Adversus Haereses) 87 4.5
Anacephalaeosis [Sp.] 3 10.0
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 3 4.8
Origen
Contra Celsum 23 1.4
Commentarii In Evangelium Joannis 9 0.6
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 3 1.3
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 1 0.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 10 3.9
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 2 2.4
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 2 1.9
Homiliae In Lucam 7 4.1
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 3 2.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 2 0.6
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 8 0.9
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 4 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 3 1.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 7 0.2
Annals of Rome 4 0.4
Argumenta 1 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 41 1.4
Catenae (Novum Testamentum)
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 4 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 10 1.3
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 46 3.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 24 4.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 17 1.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 25 2.3
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 50 17.5
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 8 2.0
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 16 8.1
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 7 4.8
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 2 2.2
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 10 0.6
unknown 2 1.8
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 3 2.6
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2

Passages (79 of 394)

remove

Eusebius, Demonstratio Evangelica

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg005.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.1.18 word list | read 1
1.6.2 word list | read 1
1.6.4 word list | read 1
1.6.5 word list | read 1
1.6.6 word list | read 1
1.6.43 word list | read 1
1.6.62 word list | read 1
1.6.76 word list | read 1
2.1.2 word list | read 1
2.1.26 word list | read 1
2.1.27 word list | read 1
2.2.20 word list | read 1
2.3.43 word list | read 1
2.3.78 word list | read 1
2.3.97 word list | read 1
2.3.101 word list | read 1
2.3.114 word list | read 1
2.3.115 word list | read 1
2.3.128 word list | read 1
2.3.132 word list | read 1
2.3.133 word list | read 1
2.3.138 word list | read 1
2.3.139 word list | read 1
2.3.151 word list | read 1
2.3.159 word list | read 1
2.3.176 word list | read 1
2.praef.1 word list | read 1
3.2.33 word list | read 1
4.10.8 word list | read 1
4.16.4 word list | read 1
4.16.31 word list | read 1
4.16.38 word list | read 2
6.6.3 word list | read 1
6.8.3 word list | read 1
6.13.10 word list | read 1
6.13.11 word list | read 1
6.16.3 word list | read 1
6.17.4 word list | read 1
6.18.6 word list | read 1
6.18.9 word list | read 1
6.18.13 word list | read 1
6.23.4 word list | read 1
6.praef.3 word list | read 1
7.1.28 word list | read 1
7.1.40 word list | read 1
7.1.75 word list | read 2
7.1.77 word list | read 1
7.1.84 word list | read 1
7.1.107 word list | read 1
7.1.112 word list | read 1
7.1.123 word list | read 1
7.2.24 word list | read 1
7.2.25 word list | read 1
7.3.6 word list | read 1
7.3.41 word list | read 1
7.3.45 word list | read 1
7.3.46 word list | read 2
8.2.19 word list | read 1
8.2.26 word list | read 1
8.2.127 word list | read 1
8.2.128 word list | read 1
8.3.7 word list | read 1
9.1.16 word list | read 1
9.9.4 word list | read 1
9.11.9 word list | read 1
9.11.10 word list | read 1
9.13.10 word list | read 1
9.15.6 word list | read 1
9.16.5 word list | read 1
9.17.7 word list | read 1
9.18.6 word list | read 1
10.2.11 word list | read 1
10.3.20 word list | read 1
10.4.7 word list | read 1
10.6.3 word list | read 1
10.8.55 word list | read 1
10.8.78 word list | read 1
10.8.82 word list | read 1
10.8.105 word list | read 1