65405. περισῴζω

to save alive, to save from death
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1980.1

Editions by Text Group (40)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Philo Judaeus
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Xenophon
Hellenica 7 1.0
Lucian of Samosata
Timon 1 1.7
Aesop
Fabulae 2 0.5
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Apollodorus
Library 1 0.4
Appianus of Alexandria
Italy 1 8.8
Samnite History 1 2.8
Wars in Spain 5 3.0
Hannibalic War 2 2.0
Punic Wars 11 4.1
Syrian Wars 1 0.7
Civil Wars 60 4.9
Mithridatic Wars 4 1.6
Hippocrates
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 16 2.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Onomasticon 1 0.8
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 4 0.8
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 22 0.6
Annals of Rome 6 0.6
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Zosimus
Historia Nova 15 2.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Libanius
Declamatio 43 1 1.6
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 5 0.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2

Passages (1 of 178)

remove

Appianus of Alexandria, Italy

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg003.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
IX word list | read 1