65296. περίσσωμα

that which is over and above
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1,4540.7

Editions by Text Group (105)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De spiritu 5 14.0
Plutarch
unknown 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 4 0.7
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 8 6.6
Ars Medica 18 11.2
De elementis ex Hippocrate 1 0.7
De temperamentis 26 9.2
De temperamentis 26 9.4
De naturalibus facultatibus 40 12.1
De anatomicis administrationibus 4 0.5
De instrumento odoratus 2 4.8
De usu partium corporis humani I-XI 149 7.7
De motu musculorum 9 6.1
De victu attenuante 2 3.2
De victu attenuante 2 3.2
De utilitate respirationis 2 3.3
De semine 15 7.2
De foetuum formatione 1 1.3
De optima corporis nostri constitutione 6 33.5
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 1 1.2
De atra bile 4 6.3
De usu pulsuum 6 13.3
De placitis Hippocratis et Platonis 8 0.8
De venereis 1 25.3
De sanitate tuenda 118 17.6
De ptisana 3 13.6
De morborum differentiis 1 1.5
De causis morborum 14 23.3
De symptomatum differentiis 2 3.0
De symptomatum causis 58 19.9
De differentiis febrium 55 26.6
De totius morbi temporibus 1 2.8
De plenitudine 1 0.9
De marcore 2 3.4
De tumoribus praeter naturam 3 7.2
De difficultate respirationis 7 2.2
De locis affectis 16 2.3
De differentiis pulsuum 2 0.5
De dignoscendis pulsibus 1 0.3
De causis pulsuum 11 3.5
De praesagitione ex pulsibus 25 6.9
Synopsis librorum suorum de pulsibus 10 6.4
De crisibus 7 2.0
De diebus decretoriis 1 0.4
De methodo medendi 43 2.7
Ad Glauconem de methodo medendi 3 1.3
De venae sectione adversus Erasistratum 1 1.7
De curandi ratione per venae sectionem 4 4.0
De purgantium medicamentorum facultate 3 10.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 5.0
Quos quibus catharticis medicamentis et quando purgare oporteat 1 7.2
Pro puero epileptico consilium 2 6.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 25 1.9
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 4 0.3
De theriaca ad Pisonem 2 1.6
In Hippocratis De victu acutorum 17 2.5
In Hippocratis Epidemiarum I 35 2.2
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 43 4.4
Adversus Lycum 1 1.3
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 1 1.3
In Hippocratis De articulis 3 0.5
In Hippocratis Prognosticum 10 2.3
In Hippocratis De fracturis 5 1.2
Aristotle
Historia animalium 45 4.9
De iuventute et senectute, De vita et morte 2 10.4
De longitudine et brevitate vitae 6 33.2
Meteorologica 7 2.1
De partibus animalium 67 17.7
De respiratione 3 4.9
De sensu et sensibilibus 1 1.2
De somno et vigilia 2 6.7
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 2 1.1
De optima secta ad Thrasybulum 1 0.6
Clement of Alexandria
Paedagogus 5 0.9
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Hippocrates
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Librum De Sensu Commentarium 4 0.8
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 15 1.7
Athenagoras
De Resurrectione 1 1.1
De Resurrectione 1 1.1
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 3 2.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 29) 1 2.0
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 2 0.1
John Philoponus
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 201 20.6
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 7 0.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 20 1.8
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 4 0.6
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 31 5.9
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 60 9.1
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 60 9.1
Theodoret
Historia Religiosa 2 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 1 0.5

Passages (35 of 520)

remove

Galen, De sanitate tuenda

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg036.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.3 word list | read 6
1.4 word list | read 1
1.11 word list | read 1
1.12 word list | read 15
1.13 word list | read 7
1.14 word list | read 4
1.15 word list | read 1
2.2 word list | read 6
2.6 word list | read 3
2.12 word list | read 1
3.2 word list | read 16
3.4 word list | read 3
3.5 word list | read 4
3.6 word list | read 5
3.7 word list | read 1
3.8 word list | read 4
3.10 word list | read 2
4.2 word list | read 3
4.3 word list | read 3
4.4 word list | read 7
4.6 word list | read 2
4.11 word list | read 3
5.1 word list | read 1
5.5 word list | read 1
5.8 word list | read 2
5.9 word list | read 2
5.11 word list | read 3
5.12 word list | read 3
6.1 word list | read 1
6.2 word list | read 1
6.3 word list | read 1
6.4 word list | read 1
6.9 word list | read 2
6.12 word list | read 1
6.15 word list | read 1