6444. ἀνδραγαθία

bravery, manly virtue, the character of a brave honest man
logeion_003
 countfreq. per 10K
core210.2
corpus1040.0

Editions by Text Group (59)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 4 0.3
Plutarch
Theseus 1 1.3
unknown 1 1.0
unknown 1 0.9
Fabius Maximus 1 1.3
Alcibiades 2 1.9
unknown 2 2.1
unknown 1 9.1
unknown 1 1.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 4 0.2
Deipnosophistae 4 0.2
Isocrates
Against Callimachus 1 2.6
Nicocles or the Cyprians 1 2.5
Archidamus 1 1.5
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Herodotus
The Histories* 8 0.4
Philo Judaeus
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Xenophon
Symposium 2 1.9
Anabasis* 1 0.2
Cyropaedia 2 0.2
Agesilaus* 2 2.5
Constitution of the Lacedaimonians 1 1.9
On the Cavalry Commander 1 1.6
Arrian
Anabasis 1 0.1
Pausanias
Description of Greece 7 0.3
Polybius.
Histories* 6 0.2
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Civil Wars 1 0.1
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 2 0.3
Excerpta Polyaeni 1 0.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
unknown
unknown 2 0.3
unknown 1 0.6
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Plotinus
Enneades 2 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Oration of Constantine 2 1.8
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Oratio 11 2 1.3
Oratio 59 4 3.0
Oratio 64 1 0.9
Declamatio 16 2 2.9
Declamatio 48 1 1.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3

Passages (2 of 104)

remove

Eusebius, Oration of Constantine

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg021.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
22.1 word list | read 1
26.1 word list | read 1