6431. ἀναψύχω

to cool, to revive by fresh air, to refresh
logeion_003
 countfreq. per 10K
core60.0
corpus740.0

Editions by Text Group (43)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.2
unknown 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
New Testament
Second Timothy 1 7.6
Xenophon
Hellenica 2 0.3
Galen
Ars Medica 1 0.6
De usu partium corporis humani I-XI 6 0.3
De usu pulsuum 1 2.2
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De differentiis febrium 1 0.5
De difficultate respirationis 1 0.3
De praesagitione ex pulsibus 3 0.8
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
In Hippocratis De fracturis 5 1.2
Plato
Cratylus 2 1.0
Arrian
Anabasis 1 0.1
Cynegeticus 1 1.6
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Hippocrates
De fracturis 2 1.7
Vectiarius 1 1.9
De morbis I 1 0.3
De morbo sacro 1 2.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Ad Trallianos (epist. 3) 1 10.2
Anna Comnena
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 1.2
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Homer
Iliad* 3 0.2
Odyssey* 1 0.1

Passages (1 of 66)

remove

Plutarch, unknown

urn:cts:greekLit:tlg0007.tlg010.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
30.2 word list | read 1