64200. πέραν

on the other side, across, beyond
logeion_003
 countfreq. per 10K
core760.6
corpus4550.2

Editions by Text Group (102)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 10 0.6
Euripides
Heracles* 2 2.3
Heracles 2 2.3
Plutarch
Publicola 1 1.7
unknown 2 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Sophocles
Antigone* 1 1.2
Oedipus at Colonus* 1 0.9
Homer
Iliad* 3 0.2
Herodotus
The Histories* 13 0.7
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Posteritate Caini 1 0.9
De Agricultura 1 1.1
De Ebrietate 1 0.9
De Sobrietate 1 2.9
De Fuga Et Inventione 2 1.9
De Virtutibus 1 0.8
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
Quod Omnis Probus Liber Sit 1 1.3
Legatio Ad Gaium 3 1.7
Hesiod
Theogony* 4 5.2
New Testament
Gospel according to Matthew 7 3.6
Mark 7 5.8
Gospel of Luke 1 0.5
Gospel according to John* 7 4.1
Xenophon
Hellenica 2 0.3
Anabasis* 12 2.0
Pindar
Nemean* 2 3.8
Isthmean* 1 3.2
Galen
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
In Hippocratis De articulis 7 1.1
Lucian of Samosata
Toxaris vel amicitia 1 1.0
Arrian
Anabasis 11 1.4
Indica 1 0.7
Aeschylus
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Pausanias
Description of Greece 24 1.1
Old Testament
Genesis 2 0.6
Numbers 8 3.3
Deuteronomium 12 5.3
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 25 18.1
Judices (Cod. Alexandrinus) 5 3.2
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 6 3.1
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 4 2.0
Isaias 2 0.5
Polybius.
Histories* 19 0.6
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Adversus Mathematicos 1 0.1
Apollodorus
Library 1 0.4
Appianus of Alexandria
Gallic History 1 4.8
Wars in Spain 2 1.2
Illyrian Wars 4 8.1
Mithridatic Wars 1 0.4
Civil Wars 10 0.8
Dio Chrysostom
Orationes 4 0.2
Hippocrates
De articulis 7 3.1
Vectiarius 3 5.8
De morbis I 1 0.3
De affectionibus interioribus 2 1.2
De natura ossium 2 6.2
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Demonstratio Evangelica 8 0.5
Onomasticon 16 12.7
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 7 0.4
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 4 0.2
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 10 4.3
Exhortatio ad martyrium 2 1.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 23 10.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 12 1.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 8 0.7
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 5 0.5
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 4 1.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 20 1.8
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 9 0.3
Annals of Rome 4 0.4
Argumenta 1 0.4
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 1 0.9
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Epigrammata 1 1.7
Zosimus
Historia Nova 3 0.5
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 7 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 4 0.5
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 8 1.5
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 6 0.8
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3

Passages (24 of 370)

passage   count
1.15 word list | read 1
2.10 word list | read 1
5.1 word list | read 1
9.1 word list | read 1
9.16 word list | read 1
12.1 word list | read 1
12.7 word list | read 1
13.8 word list | read 1
13.14 word list | read 1
13.27 word list | read 1
13.32 word list | read 2
14.3 word list | read 1
17.5 word list | read 1
18.7 word list | read 1
20.8 word list | read 1
21.36 word list | read 1
22.4 word list | read 1
22.7 word list | read 1
22.11 word list | read 1
24.2 word list | read 1
24.3 word list | read 1
24.8 word list | read 1
24.14 word list | read 1
24.15 word list | read 1