64126. πεντηκοστός

fiftieth
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus1880.1

Editions by Text Group (64)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 6 2.6
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 5 0.2
Deipnosophistae 5 0.2
Philo Judaeus
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 2 1.8
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Decalogo 2 2.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 8 1.4
De Virtutibus 1 0.8
New Testament
Acts 2 1.0
1 Corinthians 1 1.4
Galen
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 1 1.2
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 1 1.8
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
Plato
Theaetetus 1 0.4
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Pausanias
Description of Greece 4 0.2
Old Testament
Leviticus 2 1.0
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 3 1.6
Appianus of Alexandria
Civil Wars 2 0.2
Hippocrates
Epidemiarum 2 0.5
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 5 1.3
Tatianus
Oratio ad Graecos 2 2.0
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 2 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 7 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 5 0.3
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Vita Constantini 2 0.5
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 19 1.0
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Oratio 1 1 0.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 16 1.5
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 4 0.8
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 12 0.4
Annals of Rome 5 0.5
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Historia Religiosa 2 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 1 2.9
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 12 1.0
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 2 0.3
Polybius.
Histories* 1 0.0
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (2 of 144)

remove

Philo Judaeus, De Decalogo

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg023.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
160 word list | read 1
164 word list | read 1