63478. πάτρα

fatherland, native land, country, home
logeion_003
 countfreq. per 10K
core660.5
corpus1460.1

Editions by Text Group (46)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Apollonius Rhodius
Argonautica* 14 3.3
Euripides
Heracles* 3 3.4
Heracles 3 3.4
Plutarch
unknown 1 1.2
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 5 0.2
Deipnosophistae 5 0.2
Sophocles
Trachiniae 1 1.2
Antigone* 1 1.2
Oedipus Tyrannus* 2 1.9
Philoctetes 2 2.0
Oedipus at Colonus* 3 2.6
Homer
Iliad* 12 1.0
Odyssey* 6 0.6
Herodotus
The Histories* 6 0.3
Aristophanes
Frogs* 2 2.0
Pindar
Olympian* 2 3.2
Pythian* 5 6.3
Nemean* 5 9.4
Isthmean* 3 9.7
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 1 2.0
Adhortatio ad artes addiscendas 2 4.0
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
Arrian
Anabasis 1 0.1
Aeschylus
Persians* 2 3.9
Persians 2 3.5
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Old Testament
Deuteronomium 1 0.4
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 3 8.4
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Libanius
Oratio 28 1 4.5
Declamatio 39 1 2.9
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 19 10.3
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Epigrammata 5 8.4
Vitae Pindari et varia de Pindaro
unknown 3 20.8
Pentathlon et de novem lyricis 3 168.5
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 2 0.4
Scholia in Pindarum Nemean Odes 3 0.8

Passages (1 of 137)

passage   count
2 word list | read 3