63445. πάσχα

Passover
logeion_003
 countfreq. per 10K
core100.1
corpus7620.4

Editions by Text Group (75)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 3 0.9
De Sacrificiis Abelis Et Caini 2 2.1
De Migratione Abrahami 1 0.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 3 1.9
De Congressu Eruditionis Gratia 2 2.3
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
New Testament
Gospel according to Matthew 4 2.0
Mark 5 4.2
Gospel of Luke 7 3.4
Gospel according to John* 10 5.9
Acts 1 0.5
1 Corinthians 1 1.4
Letter to the Hebrews 1 1.9
Old Testament
Exodus 4 1.6
Leviticus 1 0.5
Numbers 9 3.7
Deuteronomium 4 1.8
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 1 0.7
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 3 1.6
Isaias 1 0.3
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 10 1.9
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 1 3.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 28 2.8
Historia Ecclesiastica 30 3.0
Demonstratio Evangelica 7 0.4
Onomasticon 1 0.8
Vita Constantini 14 3.7
Oration of Constantine 1 0.9
Epiphanius
Ancoratus 2 0.5
Panarion (Adversus Haereses) 68 3.6
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Origen
Contra Celsum 5 0.3
Commentarii In Evangelium Joannis 84 5.2
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 3 1.3
De oratione 1 0.3
Homiliae In Lucam 2 1.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 11 3.5
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 2 4.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Epistula ad Africanum 1 2.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 14 1.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 60 6.0
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 6 0.8
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 6 0.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 177 16.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 14 2.8
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 13 0.4
Annals of Rome 5 0.5
Argumenta 2 0.9
Theodoret
Historia Ecclesiastica 8 1.2
Historia Ecclesiastica 7 1.1
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 15 1.9
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 22 4.1
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 7 5.4
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 23 4.5
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 12 1.5
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 9 0.8
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.5
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 5 0.6

Passages (5 of 338)

remove

Eusebius, Demonstratio Evangelica

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg005.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.3.2 word list | read 2
1.3.20 word list | read 1
1.3.21 word list | read 2
1.3.22 word list | read 1
10.3.7 word list | read 1