63190. πάροδος2

a by-way, passage, first entrance by the chorus
logeion_003
 countfreq. per 10K
core340.3
corpus7760.4

Editions by Text Group (113)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 7 0.4
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 1 1.3
unknown 1 1.2
Alcibiades 3 2.8
unknown 1 1.0
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 7 0.3
Deipnosophistae 7 0.3
Isocrates
Panegyricus* 1 0.9
Philo Judaeus
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 2 2.2
Legatio Ad Gaium 1 0.6
New Testament
1 Corinthians 1 1.4
Xenophon
Hellenica 3 0.4
Anabasis* 8 1.3
On Hunting 1 1.0
Galen
De naturalibus facultatibus 1 0.3
De usu partium corporis humani I-XI 3 0.2
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De methodo medendi 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
Arrian
Anabasis 29 3.6
Aristotle
Ars Poetica* 3 2.8
Ars Poetica 3 2.8
De sensu et sensibilibus 1 1.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 394 22.2
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 12 3.3
Pausanias
Description of Greece 2 0.1
Old Testament
Genesis 1 0.3
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 1 0.6
Lysias
Funeral Oration 2 4.7
Polybius.
Histories* 15 0.5
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 2 1.2
Mithridatic Wars 1 0.4
Civil Wars 7 0.6
Artemidorus
Onirocriticon 3 0.5
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Quis dives salvetur 1 1.1
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 11 1.8
Excerpta Polyaeni 3 1.8
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 6 0.8
unknown
unknown 11 1.8
unknown 3 1.8
Alexander of Aphrodisias
In Librum De Sensu Commentarium 3 0.6
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 4 0.5
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 2 0.7
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 5 0.5
Historia Ecclesiastica 5 0.5
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 11 0.7
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Onomasticon 1 0.8
Vita Constantini 4 1.0
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 3 0.6
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 10 0.9
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Libanius
Oratio 11 1 0.6
Declamatio 23 1 1.2
Declamatio 26 1 2.7
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 3 0.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 13 0.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 19 0.7
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 2 0.4
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 2 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 4 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 5 0.2
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 1 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Zosimus
Historia Nova 23 3.7
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 5 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 5 1.0
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 5 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 2 0.6
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 0.3
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 2 0.3
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3

Passages (1 of 400)

remove

Libanius, Declamatio 23

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00523.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
37 word list | read 1