63189. πάροδος

passer-by
logeion_003
 countfreq. per 10K
core260.2
corpus6540.3

Editions by Text Group (104)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 5 0.3
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 1 1.3
unknown 1 1.2
Alcibiades 3 2.8
unknown 1 1.0
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 7 0.3
Deipnosophistae 7 0.3
Isocrates
Panegyricus* 1 0.9
Philo Judaeus
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 2 2.2
Legatio Ad Gaium 1 0.6
New Testament
1 Corinthians 1 1.4
Xenophon
Hellenica 3 0.4
Anabasis* 5 0.8
On Hunting 1 1.0
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 3 0.2
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De methodo medendi 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 1 0.1
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
Arrian
Anabasis 28 3.5
Aristotle
De sensu et sensibilibus 1 1.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 320 18.1
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 10 2.7
Pausanias
Description of Greece 2 0.1
Old Testament
Genesis 1 0.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Lysias
Funeral Oration 2 4.7
Polybius.
Histories* 15 0.5
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 2 1.2
Mithridatic Wars 1 0.4
Civil Wars 6 0.5
Artemidorus
Onirocriticon 2 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Quis dives salvetur 1 1.1
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 12 1.9
Excerpta Polyaeni 3 1.8
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 6 0.8
unknown
unknown 12 1.9
unknown 3 1.8
Alexander of Aphrodisias
In Librum De Sensu Commentarium 3 0.6
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 2 0.2
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 2 0.7
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Historia Ecclesiastica 4 0.4
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 7 0.4
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Onomasticon 1 0.8
Vita Constantini 4 1.0
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 2 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 6 0.5
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 2 0.2
Libanius
Oratio 11 1 0.6
Declamatio 23 1 1.2
Declamatio 26 1 2.7
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Gelasius
Historia Ecclesiastica 3 0.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 12 0.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 17 0.6
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 2 0.4
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 2 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 5 0.2
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 1 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Zosimus
Historia Nova 20 3.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 4 0.8
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 2 0.6
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 0.3
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 2 0.3
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3

Passages (1 of 359)

remove

Libanius, Declamatio 23

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00523.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
37 word list | read 1