61505. παράβασις

a going aside, deviation
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus2480.1

Editions by Text Group (67)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Hesiod
Theogony* 1 1.3
New Testament
Epistle to the Romans 3 3.9
Epistle to the Galatians 1 4.1
First Timothy 1 5.9
Letter to the Hebrews 2 3.8
Aeschylus
Seven Against Thebes 1 2.0
Appianus of Alexandria
Punic Wars 3 1.1
Civil Wars 1 0.1
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Quis dives salvetur 1 1.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 2 0.4
Barnabae epistula
Barnabae epistula 3 4.3
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 1 0.4
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 16 0.8
Origen
Contra Celsum 9 0.5
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
De oratione 1 0.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 2 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 5 2.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Declamatio 12 1 2.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 7 2.5
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 1 0.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 13 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 5 0.6
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 5 0.9
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 4 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 5 0.6
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 33 6.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 19 1.6
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 6 0.6
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 9 3.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.5
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 6 4.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 20 1.3
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 5 0.6
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 3 1.3