6148. ἀνάστατος

made to rise up and depart, driven from one's home
logeion_003
 countfreq. per 10K
core410.3
corpus1630.1

Editions by Text Group (50)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 4 0.3
Plutarch
unknown 3 3.2
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 7 0.3
Deipnosophistae 7 0.3
Isocrates
Against Lochites 1 8.4
Helen* 1 2.5
Panegyricus* 9 7.9
Plataicus 3 8.8
Nicocles or the Cyprians 2 5.0
Archidamus 4 6.1
On the Peace 2 2.4
Areopagiticus 1 2.1
Antidosis 1 0.5
To Philip 4 4.3
Panathenaicus 7 4.1
Ad Archidamum 1 8.7
Sophocles
Trachiniae 2 2.5
Antigone* 1 1.2
Oedipus at Colonus* 1 0.9
Herodotus
The Histories* 10 0.5
Philo Judaeus
De Decalogo 1 1.2
Antiphon
On the murder of Herodes 1 1.5
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Memorabilia 1 0.3
Galen
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
Plato
Sophist 1 0.6
Pausanias
Description of Greece 36 1.6
Lysias
Olympic Oration 1 23.0
Polybius.
Histories* 15 0.5
Dio Chrysostom
Orationes 10 0.5
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Oratio 30 1 1.9
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 2 0.4

Passages (10 of 157)

remove

Dio Chrysostom, Orationes

urn:cts:greekLit:tlg0612.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
6.16 word list | read 1
7.121 word list | read 1
11.58 word list | read 1
11.66 word list | read 1
11.138 word list | read 1
19.5 word list | read 1
23.8 word list | read 1
49.6 word list | read 1
67.11 word list | read 1
75.7 word list | read 1