61360. πανταχοῖ

in every direction, any whither, every way
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus1090.1

Editions by Text Group (55)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Plutarch
unknown 1 1.3
unknown 1 0.9
Philo Judaeus
De Ebrietate 1 0.9
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Josepho 3 2.4
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 3 1.0
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Legatio Ad Gaium 2 1.2
Aristophanes
Lysistrata 1 1.1
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 7 0.4
De motu musculorum 1 0.7
De usu pulsuum 4 8.9
De sanitate tuenda 1 0.1
De symptomatum causis 1 0.3
De plenitudine 1 0.9
De locis affectis 2 0.3
De differentiis pulsuum 1 0.2
De methodo medendi 2 0.1
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
Plato
Republic* 1 0.1
Aesop
Fabulae 2 0.5
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1 0.1
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Theophilus
Ad Autolycum 4 1.8
Ad Autolycum 4 1.9
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 10 1.0
Historia Ecclesiastica 10 1.0
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 1 0.1
De Laudibus Constantini 1 0.5
Eunapius
Vitae Sophistarum 1 12.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Oratio 1 2 0.9
Oratio 11 1 0.6
Oratio 62 1 1.8
Declamatio 2 1 3.3
Declamatio 44 2 3.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Anna Comnena
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Alexias 3 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3

Passages (1 of 98)

remove

Eunapius, Vitae Sophistarum

urn:cts:greekLit:tlg2050.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
7 word list | read 1