60552. παίδευμα

that which is reared up, taught, a nursling, scholar, pupil
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus750.0

Editions by Text Group (46)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Theseus 1 1.3
unknown 1 1.0
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Isocrates
Antidosis 1 0.5
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Posteritate Caini 2 1.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
Xenophon
Economics 1 0.5
Cyropaedia 1 0.1
On Hunting 1 1.0
Lucian of Samosata
Juppiter confutatus 1 4.3
Juppiter tragoedus 1 1.5
Toxaris vel amicitia 1 1.0
Abdicatus 1 2.1
Clement of Alexandria
Quis dives salvetur 1 1.1
Longus
Daphnis & Chloe* 2 1.0
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 8 0.3
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 3 0.2
De Laudibus Constantini 2 1.0
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 1 1.4
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Libanius
Oratio 64 1 0.9
Declamatio 33 1 2.5
Declamatio 48 1 1.9
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 1 0.5
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 3 0.4
Historia Ecclesiastica 3 0.5
Historia Religiosa 2 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 8 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (2 of 73)

remove

Longus, Daphnis & Chloe

urn:cts:greekLit:tlg0561.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.31.2 word list | read 1
3.14.1 word list | read 1